Oude Zijlvest 37
2011 VR Haarlem
Tel. +031 (0)23-531 5561
emailadres@

 

Onderzoek vrouwenorganisaties Suriname rivier

Tijdens haar verblijf in Suriname heeft Anneleen Bolle, een Nederlandse leerkracht uit het basisonderwijs, een deel van haar tijd besteed aan vrijwilligerswerk. In overleg met Rob Jansen heeft ze gedurende een 10-daagse tocht in augustus 2008, 21 dorpen langs de Suriname rivier bezocht om de werking van de aanwezige vrouwenorganisaties in kaart te brengen.

 

Aangezien de moedertaal in deze dorpen het Saramakaans is en slechts weinig vrouwen de Nederlandse taal machtig zijn, was de aanwezigheid van een Saramakaanse gids niet overbodig. Die persoon werd gevonden in Sampi Emptire, een Saramkaner afkomstig uit Nw.-Aurora, die de Suriname rivier en de daarbij behorende dorpen door en door kent.

 
bevraging van een vrouwenorganisatie
 

In elk dorp werden de vrouwen bijeen geroepen en was het wachten totdat iedereen van het bestuur aanwezig was. Dit kon soms best “eventjes” duren. Aan de hand van een vragenformulier en met behulp van Sampi’s vertalingen werd het reilen en zeilen van de vereniging besproken tot er een duidelijk beeld van de organisatie werd verkregen.

 
een "wassie doen", een typische vrouwenaangelegenheid in het binnenland
 
bezoek aan een kostgrondje in het bos
 

Er zijn een heleboel onderlinge verschillen tussen de dorpen. Ieder dorp heeft zo zijn eigen karakter. Op het eerste gezicht lijken ze allemaal op elkaar, maar wanneer je even in een dorp bent en je verdiept in de gang van zaken zie je duidelijke verschillen. Zo heb je dorpen waar nog totaal geen toilet, douche is en waar men regenwater of rivierwater drinkt, terwijl in andere dorpen al kranen, durotanks en in sommige dorpen zelfs enkele toiletten en douches aanwezig zijn. Verder is de leefwijze en de manier van omgang in ieder dorp toch weer uniek. Voor Anneleen was het een unieke ervaring om gedurende 10 dagen te worden ondergedompeld in de Saramakaanse cultuur, waarvan ze voor dit onderzoek nog slechts weinig wist. De mensen waren heel bereidwillig om aan het onderzoek mee te werken en Anneleen op te nemen in hun cultuur. Ze heeft veel ervaringen opgedaan en boven al er gewoon van genoten!

 

Het resultaat van dit onderzoek is een samenbundeling van de gesprekken die in de verschillende dorpen hebben plaatsgevonden. Daarin wordt per dorp weergegeven wat de sterke en minder sterke kanten van de desbetreffende organisaties zijn en wat er nog kan verbeterd worden. Een greep uit de conclusies is dat analfabetisme, het ontbreken van kennis op het gebied van organiseren en samenwerken en het gebrek aan kennis op het gebied van moderne landbouwmethodes vaak voorkomende problemen zijn. Het belang van dit onderzoek is dan ook dat de dorpen d.m.v. gerichte trainingen vooruit kunnen komen.

 
bereiding van Maripa olie