Oude Zijlvest 37
2011 VR Haarlem
Tel. +031 (0)23-531 5561
emailadres@

 

Onderwijs

Naar school gaan; leren lezen, schrijven en rekenen. Het klinkt zo gewoon en vanzelfsprekend. Maar dat is niet overal zo.
In Suriname komt het voor dat als je zelf geen tafel of stoel meeneemt naar de klas, dat het onmogelijk is de les te volgen omdat er gewoon geen stoelen zijn.
In sommige wijken zijn de scholen zo vol, dat de klassen moeten worden opgesplitst zodat er zowel 's morgens als 's middags les gegeven wordt.
Vaak is er ook een tekort aan verbruiksmiddelen zoals potloden, pennen, schriften, enz.

Een degelijk onderwijs is echter van het allergrootste belang want daarmee creëer je kansen voor een betere toekomst voor het land in het algemeen en de leerlingen in het bijzonder. Daarom streeft SKNK er naar om kinderen een kans te geven een vak te leren. Met vakkenis vergroot je immers de kans op werk, wat garant staat voor een grotere onafhankelijkheid en dus een gelukkiger leven.

 

Restauratie Tabor-school (april 2009)

In oktober 2008 hadden we in de Tabor-school één van de 12 leslokalen opgeknapt en van beter meubilair voorzien (zie eerder).

Imiddels is het de SKNK ook gelukt om de nodige financiëen te voorzien zodat de overige elf klaslokalen op dezelfde wijze kunnen worden aangepakt. Met het herstel van de lokalen wordt in april 2009 begonnen.

 

Huiswerkbegeleiding op Gunsi (maart 2009)

Gunsi is één van de vele kleine dorpen diep in het binnenland dat gelegen is aan de oever van de Boven-Suriname rivier. Enkele lokale bewoners hebben recent het initatief genomen om er kinderen van het dorp en de omliggende dorpen TialiKondre en Nieuw-Aurora de kans te geven bijles te komen volgen.

Stichting Kinderen Naast Kinderen ondersteunt dit prachtig initiatief met het leveren van de nodige tafels, stoelen en boekenrekken.

uitzicht op de rivier vanuit het dorp
 

Schoolmateriaal voor Gran Tatai (maart 2009)

Sinds een jaar of twee is er een kleuter- en lagere school opgericht in het dorp Gran Tatai, dat diep in het binnenland langs de Suriname-rivier gelegen is. In deze school zitten de kinderen van Gran Tatai en de omgevende dorpen Bendi Kwai en Pikin Slee.

Voor de kinderen in het binnenland is het echter niet gemakkelijk om aan het nodige schoolmateriaal te komen, de ouders hebben immers veelal geen betaalde baan. Daarom werd eind maart 2009 3 dozen met basismateriaal (tekenschriften, schoolschriften, kleurboeken, kleurpotloden, potloden, vouwbladjes, kladblokken, bordvegers, kinderboekjes, mappen, linialen en pennen) geschonken aan de school zodat het van daaruit onder de kinderen kan worden verdeeld.

de kleuterklas
 VOLGENDE >>
 

O.S. Raymond L. van Gennipschool (maart 2009)

De O.S. Raymond L. van Gennipschool is een basisschool in Welgelegen, een wijk in Paramaribo. De school beschikt over een bibliotheek, maar met te weinig boeken. Door tussenkomst van Stichting Corantijn is het ons gelukt een goed gevulde bibliotheek achter te laten.

Ook hebben we de school voorzien van acht schoolborden, werlke achter in de klas zullen worden geplaatst met de bedoeling hier tekst en/ of tekeningen op te plaatsen die dan langere tijd kunnen blijven staan (zoals wanneer er rond een thema gewerkt wordt).

 

O.S. Welgelegen II (datum)

O.S. Welgelegen II is een school gelegen in de wijk welgelegen, beschikt nog niet over een bibliotheek, maar heeft al wel de biblitheek boeken gekregen. De toezegging van de overheid is dat er binnen 6 maanden een aparte ruimte komt om de bibliotheek in te huisvesten. Voorlopig worden de boeken per klas uitgeleend.

dat is een boel spullen
 VOLGENDE >>
 

O.S. Simonsschool (maart 2009)

De O.S. Simonsschool is een LBGO school (lager beroeps gericht onderwijs), gelegen in de wijk Uitvlucht. De verhouding is 85% meisjes en 15% jongens.

SKNK doet er aan kleinschalige projecten, vaak met bevriende organisatie. De laaste aktie was om van een Rabo kantoorwerkplek drie kleedhokjes te maken voor de coupeuseafdeling.

In maart-april 2009 worden van oude werktafels banken gemaakt om op te kunnen pauzeren. Daarbij wordt actieve inzet/medewerking van de leerlingen verwacht.

zo zag het oude 'pashok' er uit
 VOLGENDE >>
 

Shri-Krishnaschool (februari 2009)

De Shri Krishna school is een van de vijf lagere scholen die tot de groep van Sanatan Dharm ??? behoort. De school is gelegen in het dhoekiproject ???.
In samenwerking met de Suriname Jaarkalender werd vrijwilligster Mirca van Renswouden gevraagd om voor de vormgeving van de bibliotheek te zorgen. Mirca heeft er dan ook echt iets moois van gemaakt, waardoor de bibliotheek sinds een paar weken operationeel is.

We hebben nu aan Mirca gevraagd of ze een school in Nederland kan zoeken waarmee de Shri Krishna school kan corresponderen en we gaan er van uit dat ook dat gaat lukken.

inrichting van het bibliotheekje
 VOLGENDE >>
 

Restauratie Tabor-school (oktober 2008)

De Taborschool ligt in de wijk Pont Buiten, een achterstandswijk buiten het centrum van Paramaribo. De school telt 430 kinderen waarvan 70 % bestaat uit kinderen van het binnenland (Marron-kinderen). Dit maakt het vaak wat moeilijker om les te geven, omdat de kinderen van huis uit een andere taal spreken.

In oktober 2008 heeft SKNK met hulp van de Stichting Suriname jaarkalender één van de 12 leslokalen opgeknapt en van beter meubilair voorzien.
De gedachte achter deze opknapbeurt was een voorbeeld te geven van hoe de school zou kunnen verbeterd worden. Zo werd dus één lokaal goed beveiligd (dievenijzers) en van degelijk meubilair voorzien.

Kostenplaatje ???

voor het schilderen eerst even wassen
 VOLGENDE >>
 

ETO Duisburbg (maart 2009)

Deze Eenvoudig Technische Onderwijs (ETO) is gelegen aan de Duisburglaan en heeft leerlingen uit de wijken Flora A en B, Ephrahim zeger en Latour. Dit zijn stuk voor stuk sociaal zwakkere wijken met een grote concentratie Marron kinderen (binnenland bewoners). Het grootste percentage van deze kinderen heeft de lagere school niet afgemaakt. De leerlingen die de school goed doorlopen kunnen daarna doorstromen naar een technische school.

Het ETO zit vaak om eenvoudige klussen verlegen. SKNK heeft het ETO gevraagd 120 schoolstoelen op te knappen. Ook hiet geldt: vele handen maakt licht werk. De stoelen gaan na de opkanpbeurt naar een nieuwe school op Sara Kreek en naar een school op Lange Tabiki.

 

Tonka-eiland (mei 2008)

Tonka-eiland is een eiland in het Brokopondo-stuwmeer dat onder de hoede van de bekende Surinaamse veldbotanicus Frits Van Troon wordt omgevormd tot een educatief centrum voor jongeren uit de stad en het binnenland. Met het in oprichting zijnde kenniscentrum wordt o.a. getracht de traditionele kennis van de Saramaccaners door te geven aan de ontheemde jeugd van de bevolking die noodgedwongen is moeten verhuizen door de bouw van het stuwmeer.

Ook het geven van computerlessen hoort bij de doelstellingen van het centrum. Daarbij heeft SKNK haar steentje bijgedragen om een lokaaltje in te richten zodat er een goede locatie ter beschikking kwam voor het geven van deze lessen.

lokaal ingericht met 'Miller' werkplekken